0
Language

FARMERHUB

Chúng tôi hướng đến việc cải thiện chuỗi thực phẩm sạch ở Việt Nam bằng cách hỗ trợ những người nông dân có quy mô sản xuất nhỏ, cung cấp kiến thức, mở ra cơ hội xâm nhập thị trường và mang đến cho người tiêu dùng những Nông Sản An Lành, rõ nguồn gốc, với giá tốt nhất.